شاهزاده حمزه از نوادگان موسی بن جعفر(ع) است. این امام‌زاده که در میدان کهنه قم واقع شده، مورد احترام ویژه مردم است. به بهانه فرارسیدن روز بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه نگاهی داریم به زندگانی این امامزاده والا مقام.