وقتی وسط دعوا با زنت یادت میاد سکه ۸.۵۰۰ تومن شده 😒😄😄 #سکه_دلار #