این پرینتر دیواری را دیدم ویاد دیوارهای پرنقش ونگار دهه ۶۰ افتادم. نقاشی ما بچه مدرسه ایها هم همین سبک بود، منتهی بی ریخت و زشت. #پرینتر_دیواری😍 #