با ورزش و نمایش، از میوه ممنوعه گفتن و قصه حرص آدمی که تمومی نداره! گروه ورزش‌های نوین پارس، دومین اجرای قسمت هیجدهم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید .