مسئول پروژه یکی از آپارتمان‌های تهران می‌گوید برای این ساختمان، از لوازم خارجی زیادی استفاده شده، از درب‌های ایتالیایی تا دیواره سرویس بهداشتی با تزئینات طلا!