برای نخستین بار منتشر شد تصاویر لحظه موشک باران اردوگاه منافقین در خاک عراق روایت سردار حاجی‌زاده از عملیات " رضوان "  در انتقام خون شهید صیاد شیرازی توسط یگان موشکی سپاه