وقتی به حاج «ابومهدی المهندس» فرمانده شهید الحشد الشعبی و مقاومت اسلامی عراق، حین بازدید از خطوط نبرد با داعش نوشابه خنک "کوکا کولا" تعارف می‌شود، از نوشیدن آن خودداری نموده و می‌گوید:▪️نمی‌خواهم، این امریکایی است؛ دوغ عراقی می‌نوشم که بهتر است...