سری به صفحات مجازی بزنید وزارت ارشاد می‌ گوید برگزاری پویش‌ها و رویدادهای فرهنگی در فضای مجازی بدون مجوز ارشاد غیرمجاز است حالا اینستاگرام خود را باز کنید فضای مجازی با چارچوب‌های اخلاقی فاصله زیادی دارد و بیانیه وزارت ارشاد شبیه یک شوخی است