«آزادسازی خرمشهر» به روایت فیلم سینمایی «۲۳نفر» سوم‌خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات «الی‌بیت‌المقدس»