نماهنگ سَنُصلّی فی القدس با نوای میثم‌ مطیعی ویژه روز قدس .