حجت‌الاسلام تاتسوئیچی ساوادا، با نام اسلامی ابراهیم است که قرآن را به زبان ژاپنی ترجمه کرده و در این راه سختی‌هایی کشیده در گفتگو با تبیان گفته که در همه حال باید رضایت خدا مد نظر قرار بگیره