تونی شوارتز نویسنده مشترک کتاب هنر معامله گری ترامپ، ترامپ داستان سرایی می‌کند و دروغ می‌گوید، او وجدان ندارد...!