راهکاری جهت متعالی شدن در جهانی که نقطه مقابل قاسم سلیمانی شدن سلبریتی شدن است. با سخنرانی استاد حسن عباسی مربوط به سخنرانی ۲۷ دی ۹۸ مسجد جامع