دعوای جدید با بهانه قدیمی؛ وزارت ارتباطات ارائه اینترنت رایگان داخلی به دانش‌آموزان را در گرو دریافت باند فرکانسی  800-700 مگاهرتز دانسته و همچنان با صداوسیما دست به یقه است