نماهنگ سلطان نجف با صدای حسین طاهری به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)