هفته گذشته رهبر انقلاب در ارتباط ویدئویی با کارگران از واردات خودرو انتقاد کرد بسیاری این حرف‌های رهبری را حمایت از خودروسازان داخلی تلقی کردند