اَللٰهُّمَ رَبَّ شَهرِ رمضان/ رقیّه را به رأس بابا برسان/ سخته به والله…/ سه ساله‌ای ببینه ، رو نیزه رأس باباس/ سخته به والله…/ بزنن دختری رو ، چون که شبیه زهراس/ سخته برای دختری ٫ که دیگه بابا نداره/ بچرخونن میون شهر ٫ با یه لباس پاره ... سینه زنی شور با نوای سید رضا نریمانی هیئت فدائیان حسین اصفهان ماه مبارک رمضان .