آموزش اوریگامی توسط خانم بحرالعلومی در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .