قضیه درختان سکویا اینه که تا وقتی ندیدی‌شون باور داری که وجود دارن، ولی وقتی ببینی‌شون باور نمی‌کنی چنین چیزی هست! طول بعضی از این درختان به ۱۸۰ متر می‌رسد. یعنی ۴ برابر ارتفاع برج آزادی تهران! +احتمالا انتهای ریشه شون تو مرکز زمینه😄 #درختان_سکویا #