زندان‌های آمریکا کانون مرگبار شیوع کرونا؛ تست کرونای ۱۸۰۰ زندانی در اوهایو مثبت شده!