مجموعه مستند دریبل از زوایای مختلف اجتماعی به بررسی ورزش فوتبال می پردازد. کارگردان : پدرام بهرامی . قسمت دهم تاثیر مربی فوتبال بر عملکرد بازیکنان