مجموعه مستند دریبل از زوایای مختلف اجتماعی به بررسی ورزش فوتبال می پردازد. کارگردان : پدرام بهرامی . قسمت نهم تاثیرات جام جهانی فوتبال و ایجاد دوستی بیشتر بین کشور ها .