مجموعه مستند دریبل از زوایای مختلف اجتماعی به بررسی ورزش فوتبال می پردازد. کارگردان : پدرام بهرامی . قسمت هشتم اهمیت کاپیتان در تیم‌های فوتبال .