در دوران کرونا میشه روزه گرفت؟ آیا سیستم دفاعی بدن در ماه رمضان ضعیف میشه؟ بر اساس نظر فرهنگستان پزشکی بهبودیافتگان کرونا تا ۶ هفته روزه نگیرند.