آموزش مرغ سوخاری بدون روغن توسط خانم اهری پور در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .