فارغ از اینکه نوشابه نوشیدنیه که بصورت تقریبامستقیم ازمشتقات نفت خام درست میشه وامروزه سرسفره های ایرانی خیلی به چشم میاد... کاراقتصادونظام سرمایه داری امروز به جایی رسیده که کم فروشی و پیچوندن دامن خودسرمایه دارهاروداره میگیره!! مثه همین فیلم.. کارگر ماشین توزیع کوکا داره نوشابه های نصفه ونیمه داخل جعبه های مصرف شده رو سرهم میکنه و داخل هم دوتا سه تا یاچندتا یکی میکنه تابه عنوان مرجوعی دوباره به شرکت پس بده و از مبلغ باری که تحویلش شده تاتوزیع بشه حداقل به اندازه یه جعبه براش بمونه!!! هرچی باشه حدود25 هزارتومان حداقل پول یه جعبه نوشابه ای میشه که واقعا توی زندگیش تاثیرمیذاره!!! هرچندبازم این کلیپ رو به اسم (( انتشارکرونا باکرونا)) برام فرستادن ولی خوب چه انتشار کرونا بذاریم چه کم فروشی درهرصورت داره دامن سرمایه دارها رو میگیره چون این جعبه قراره مرجوع بشه به شرکت کوکاکولا!!! حکایت این روزهای جهان درگیرکرونا هم شده عینا حکایت نمرود و پشه !! یه پشه نمرود رو که میخواست خدارو بکشه ساقط کرد یه کرونا هم امروز سرمایه دارها رو داره له میکنه!! واقعا آدم یاد آیه قرآن می افته که فرمود یا ایها الانسان ماغرک بربک الکریم؟ چی شده به خدای کریم خودت غره شدی ؟ تو کی هستی انسان که فکرکردی خیلی گنده ای ؟؟؟