بخشی از سخنان دکتر شاه حسینی در برنامه شهید آوینی شبکه افق به مناسبت هفته هنر انقلابی