نحوهٔ درستِ برخورد با مردایی که همیشه سرشون تو گوشیه😂 حالا خانم ها خیلی خوششون نیاد... خودشون همش کلشون تو گوشیه😏 #