این مادر فرزندشو از دست داده بود حالا با این تکنولوژی شرایط دیدار مجددشون فراهم شده