حتی گربه هام سر کلاس در خوابشون میبره ما که آدمیم یکم درک کنید لطفا #parasto