فروشنده سلاح: حتی وقت ندارم سرم رو بالا بگیرم و به مشتری ها سلام کنم.....!