نماهنگ «پوتین سفید» با صدای سید رضا نریمانی. تقدیم به شهدای سلامت. تولید مأوا .