سخنان آیة الله محمد یزدی درباره دوران تحصیل حوزوی شهید بهشتی و تاسیس دبیرستان دین و دانش توسط شهید بهشتی به منظور حمایت از فرزندان علما و روحانیون .