دوری‌هایتان کوتاه و دوستی‌هایتان افزون. تبیان سال خوشی را برایتان آرزومند است.