بعضی از جوانان خواب ندارند و سرشان برای جنگ با کرونا درد می‌کند همه این جوانان بسیجی نیستند و در طول سال شاید سمت پایگاه بسیج نیایند اما حالا همگی خود را به حوزه بسیج الغدیر در تهرانسر رسانده‌اند