نماهنگ علامت پرچم، مگر که شیعه بمیرد ، حرم خراب شود " شاعر : حامد عسگری کارگردان : مهدیار عقابی تولید شده در ستاد سوریه صداوسیما