امام موسی صدر در صبحگاه طلبه‌های مدرسه آیت الله گلپایگانی(رض) چه گفت؟! دربیان استاد عابدی