سال 98 یکی از پرکارترین سال‌های فعالیت گروه‌های جهادی بود، در حالیکه شکست کرونا نیاز به امید و اراده دارد طلبه‌های جهادی برای بیماران و کادر پزشکی امیدآفرین شدند