معاون اجتماعی پلیس فتا: فایل صوتی منتسب به دکتر حریرچی در کشور آلبانی تولید شده است.پ:ن:آلبانی همون جایی که به منافقین مریم رجبی و دارو دسته اش اجازه داده مستقر بشن و علیه ایران شایعه پراکنی کننن