طرز پخت کوفته مرغ و آلو توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .