موشن گرافیک انتخاب 11 - قسمت هفتم (نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان)کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج سیستان و بلوچستان .