در انتخابات آینده شورای نگهبان قبل از بررسی فساد اقتصادی، فساد اخلاقی یا فساد سیاسی نامزدها باید فساد فکری آنها را بررسی کنند. پیشنهاد ما این است. کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی استاد حسن عباسی، مربوط به سخنرانی قم، مسجد چهار مردان، تاریخ ۱۳ بهمن ۹۸