در این ویدئو ببینید چرا دولت کانادا به اجبار زنان و دختران بومی رو عقیم می‌کنه؟!