مداحی حماسی حاج محمود کریمی با لهجه عراقی به‌مناسبت ایام اربعین فرماندهان شهید مقاومت .