رنگ تند جانوران در طبیعت معمولا دو کارکرد دارد: یا برای ترساندن دشمنان یا برای جلب توجه جفت. اما پژوهشگران دانشگاه بریستول کشف کرده‌اند که رنگ تند و براق نوعی سوسک دلیل دیگری دارد. این حشرات با وجود رنگ تندشان، به طرز ماهرانه‌ای خود را مخفی می‌کنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟