تصاویر پهپادی از اصابت دقیق موشک های یمن به اهداف تعیین شده در پادگان «ماس» استان مأرب