کلیپی از نحوه کمک رسانی به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان .