«رجبی‌دوانی» پژوهشگر تاریخ اسلام در مصاحبه اختصاصی با #تبیان پاسخ می‌دهد