زار میزنم حسین جار میزنم حسین/ ببین هرجا میرم هوار میزنم حسین/ السلام على الحسین و علی علی ابن الحسین و ... سینه زنی شور ایام فاطمیه با نوای سید مجید بنی فاطمه در هیئت ریحانة الحسین تهران .