دیوید فرام روزنامه نگار امریکایی: نمی‌توانیم‌ فقط ایران را سرزنش کنیم، این آمریکا بود که با افزایش تنش ها موجب هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی شد!